CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN QUẾ LÂM

Đường 88-TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

028.3824.5534 – 3827.5054

028.3822.5954

pbquelam@gmail.com

https://quelamgroup.com.vn